1 Comment

  • Vuong tan Khoi

    May iphone 4s cua toi da nang cap len ios9, may thuong xuyen bi treo ke ca luc khong chay mot ung dung nao. Bay gio co the cai dat lai ios7 duoc khong? Cam on

  • Write a Comment

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *